Izložba i predavanje A.F.Krupe na „Danima Japana na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld“