Skip to content

ART

22 11 Dugandzic PLAK 03

Petar Dugandžić: PLACENTA

Kao jasnu metaforu, autor uvodi maketu Zlatnog jajeta. Iz njega izlazi presvučen polutransparentnim materijalom koji simbolizira placentu, posteljicu koja je veza između mat
Više…