November 2013

drago stambuk by nives gajdobranski 2

Nadnaravna osjećajnost i misaona britkost u ovoj vukovarskoj pjesmi dosežu punctum kolektivnoga bola

Drago Štambuk Drago Štambuk Strnjaci kraj Vukovara Šum kukuruznih stabljika u poljima repe.Kukci i leptiri, ličinke i mine lebdeći seleu negative grbova i prostor križa. Tepih lišća, krunice od rogačeva zrnjazagrle križni hvat, male jablane i topole. Vodotoranj – stršljenovo… Read More »Nadnaravna osjećajnost i misaona britkost u ovoj vukovarskoj pjesmi dosežu punctum kolektivnoga bola