Skip to content

Izložba i predavanje A.F.Krupe na „Danima Japana na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld“

afkNa poziv i u organizaciji Visoke škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld i Veleposlanstva Japana u Republici Hrvatskoj jučer je otvorena izložba akademskog slikara Alfreda Freddy Krupe „Sumi-e slikarstvo iz perspektive tradicionalno-akademski školovanog europskog umjetnika“ uz prateće autorovo predavanje na temu fenomena suvremenog slikarstva tušem kao globalnog umjetničkog pokreta i integralnog dijela suvremene umjetničke prakse.

Alfred Freddy Krupa je 1998.godine bio prvi hrvatski akademski slikar stipendista vlade Japana i član je američkog ogranka Međunarodnog društva za kinesku kaligrafiju i slikarstvo tušem sa sjedištem u Tokiu. 2013. godine u Kini je za svoje suvremeno slikarstvo tušem nagrađen posebnom nagradom stručnog vijeća.

Krupa je ujedno i utemeljitelj hrvatskog ogranka Međunarodnog društva akvarelista – jedne od najvećih umjetničkih organizacija u svijetu i član je umjetničkog savjeta Hrvatskog društva likovnih umjetnika-Zagreb.
http://www.diplomacija.hr/
http://www.hr.emb-japan.go.jp/hr/2016/kultura-2016-02-days-of-japan-notice.html