Alfred Krupa

Portreti i autoportreti Alfreda Krupe

S autoportretom Krupa je odavno u prisnim odnosima, slikar registrira osobne metamorfoze, promjene raspoloženja, stvarajući seriju slika Alfred Krupa, akademski slikar iz Karlovca, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u svijetu i domovini, autor je slojevitog opusa. U kontinuiranom radu, Krupa je posvetio dio svoje nadahnutosti seriji portreta… Read More »Portreti i autoportreti Alfreda Krupe

AKT Alfreda Krupe

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar iz Karlovca, Alfred Krupa, izlagao je na brojnim samostalnim izložbama u zemlji i svijetu,autor je značajnog opusa koga čini nekoliko ciklusa. Jedan od tih ciklusa posvećen je aktu Miroslav Pelikan Gospodine Krupa, motiv akta zauzima važno mjesto u Vašem opusu. Žena je nadahnuće umjetnicima od prapovijesti. Osim neizmjerno moćne… Read More »AKT Alfreda Krupe

Trideset godina djelovanja Alfreda Krupe

Akademski slikar iz Karlovca, Alfred Krupa, ove godine proslavlja, ne malu obljetnicu, trideset godina umjetničkog i filantropskog djelovanju Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u domovini i svijetu. Osobito zapažen u inozemstvu, mnoge kritike govore u prilog kako je Krupa jedan od najistaknutijih hrvatskih umjetnika. Ovom prigodom želio bih istaknuti poetske zapise, radove… Read More »Trideset godina djelovanja Alfreda Krupe

Zapisi o prostoru Alfreda Krupe

Motivi Alfreda Krupe nose u svojoj konstrukciji izrazitu suptilnost Promatrajući mnoge slike iz opusa akademskog slikara Alfreda Krupe, izvedene u različitim tehnikama i uz nazočnost svakovrsnih motiva, ne mogu se oteli dojmu kako slikar promatra svijet, svoju okolinu i zapisuje na platnu, papiru mnoštvo svojih emocija, razmišljanja, sjećanja, lijepa i bolna, snažna i površna, zapisuje… Read More »Zapisi o prostoru Alfreda Krupe

Razgovor u povodu – akademski slikar Alfred Krupa

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar iz Karlovca, Alfred Krupa, autor je respektabilnog opusa, izlagao na brojnim izložbama Posljednjih godina vrlo ste aktivni na međunarodnom planu, doista diljem svijeta. Točno. Zadnjih godina sam doista bio vrlo aktivan u inozemstvu, na svih 6 kontinenata (jedino još nisam na Antartici 😊). Međutim trebam reći, točnosti radi, da… Read More »Razgovor u povodu – akademski slikar Alfred Krupa