Seahelp

Seahelp – pomoć na moru

Seahelp – od 2005. godine iskusni kapetani i vlastita posebno opremljena plovila stoje na vam usluzi Sea-Help se specijalizirao za pružanje pomoći na moru, a naši članovi na su prvom mjestu. Kao članovi Sea-Help GmbH (austrijskog partnera) imate svu pravnu sigurnost Europskog zakonodavstva. Sea-Help trenutno ima: 7 operativnih baza u Hrvatskoj 1 operativnu bazu u… Read More »Seahelp – pomoć na moru