Seahelp – pomoć na moru

Seahelp – od 2005. godine iskusni kapetani i vlastita posebno opremljena plovila stoje na vam usluzi

Sea-Help se specijalizirao za pružanje pomoći na moru, a naši članovi na su prvom mjestu.
Kao članovi Sea-Help GmbH (austrijskog partnera) imate svu pravnu sigurnost Europskog zakonodavstva.
Sea-Help trenutno ima:
7 operativnih baza u Hrvatskoj
1 operativnu bazu u Sloveniji
1 operativnu bazu u Italiji – regija Friuli
8 operativnih baza u sjevernoj Njemačkoj
3 operativnih baza u Nizozemskoj
5 operativnih baza na području Baleara i Costa Bravi
Samim time pokrivamo područje Jadrana, od Lignana do Dubrovnika, područje Baleara i Costa Brave ,Makermeer/Ijsselmeer/Wattenmeer u Nizozemskoj,Njemačko baltičko more i Dansko južno more.

Naš cilj su zadovoljni članovi
Ukoliko imate neki prijedlog ili primjedbu obratite nam se mailom na office@sea-help.eu