June 9, 2016

Panenic 2

Vlada na sjednici usvojila novi Zakon o javnoj nabavi, jedini kriterij bit će ekonomski najpovoljnija ponuda

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćen je Prijedlog zakona o javnoj nabavi, kojim se ispunjava obveza države u prenošenju nove pravne stečevine Europske unije u području javne nabave, ali i uvažavaju istaknuti problemi u praksi javne nabave u Republici Hrvatskoj… Read More »Vlada na sjednici usvojila novi Zakon o javnoj nabavi, jedini kriterij bit će ekonomski najpovoljnija ponuda