Predstava na nezavisnoj kazališnoj sceni nastala pod umjetničkom organizacijom TeatruM u suradnji s KIC-om