April 13, 2016

European Commission 1

EK vijesti 13. travnja 2016.

Državne potpore: Određeno rokom izvješće o sektorskom istraživanju mehanizama kapaciteta električne energije sveprimjetno ukazujena nedostatke Komisijino istraživanje mehanizama kapaciteta pokazuje da se zahvaljujući njima može povećati sigurnija opskrba električnom energijom, ali i kako bi više država članica morale biti temeljitije pri ocjenjivanju… Read More »EK vijesti 13. travnja 2016.