October 2, 2019

PANONSKI LIST NASTAVLJA TISKATI BILOSNIĆEVA „ODISEJA“ NA NJEMAČKOM JEZIKU

Panonski list / Pannon Lap / Pannonicshes Blatt br. 10/2019. , u Austriji, nastavlja s objavljivanjem pjesama Tomislava Marijana Bilosnića iz njegove poznate zbirke zbirke “Odisej” (Zadar, 2013.). Pjesme se objavljuju na hrvatskom i njemačkom jeziku. Prvi ciklus pjesama tiskan je u prethodnom broju na naslovnici ove poznate višejezične gradišćanske revije, koju uređuje dr. sc.… Read More »PANONSKI LIST NASTAVLJA TISKATI BILOSNIĆEVA „ODISEJA“ NA NJEMAČKOM JEZIKU