PANONSKI LIST NASTAVLJA TISKATI BILOSNIĆEVA „ODISEJA“ NA NJEMAČKOM JEZIKU

Panonski list / Pannon Lap / Pannonicshes Blatt br. 10/2019. , u Austriji, nastavlja s objavljivanjem pjesama Tomislava Marijana Bilosnića iz njegove poznate zbirke zbirke “Odisej” (Zadar, 2013.).

Pjesme se objavljuju na hrvatskom i njemačkom jeziku. Prvi ciklus pjesama tiskan je u prethodnom broju na naslovnici ove poznate višejezične gradišćanske revije, koju uređuje dr. sc. Robert Hajszan Panonski, ravnatelj Panonskog instituta u Austriji.

Pjesme na njemački jezik prevela je Ute Karlavaris – Bremer.