May 3, 2015

P1060961 2

Šum stihova na rijeci Pakri

U Piljenicama na temu ruralnog i urbanog pjesništva „Šuma, rijeka, voda”, naziv je u subotu 2. svibnja održane priredbe u Piljenicama (Opčina Lipovljani) Više je godina kako u proljeće u tom živopisnim selu na obali Pakre Ogranak Matice hrvatske Lipovljani s mjesnom Udrugom „Mlinarice” okuplja domaće i pjesnike, uglavnom iz… Read More »Šum stihova na rijeci Pakri