Skip to content

May 3, 2015

P1060961 2

Šum stihova na rijeci Pakri

U Piljenicama na temu ruralnog i urbanog pjesništva „Šuma, rijeka, voda”, naziv je u subotu 2. svibnja održane priredbe u Piljenicama (Opčina Lipovljani) Više je godina kako u proljeće u tom živopisnim selu na obali Pakre Ogranak Matice hrvatske Lipovljani s mjesnom Udrugom „Mlinarice” okuplja domaće i pjesnike, uglavnom iz Zagreba. Začetnik ideje je Đuro Vidmarović, član Društva hrvatskih književnika, Upravnog odbora Matice hrvatske, veleposlanik… Read More »Šum stihova na rijeci Pakri

foto Rajko Polić 2

Šibičani majuša slavili grahu se veselili

Podizanje majuša, majpama (der Baum) ili majskog drveta manifestacija je pozdravljanja proljetnoga zelenila (sv.Juraj), ali i veselje svih mještana neovisni o duhovnim i fizičkim razlikama, koji se zajedno časte hranom i pićem Tradicija je navodno od predkrišćanskog doba posvećena kultu vode (piva i gemišta možda nije bilo) a kod nas je raširena u sjevernim krajevima. Mladi ljudi su tražili najviše bjelogorično mekano drvo poput vrbe,… Read More »Šibičani majuša slavili grahu se veselili