Preporuka

PREPORUKA KLASTERA ZA LIKOVNO PODRUČJE ZA UVOĐENJE AUTORSKOG HONORARA UMJETNICIMA – NAKNADE ZA IZLAGANJE

Prema podatcima kojima raspolažemo, za razliku od drugih umjetničkih disciplina, prevladavajuća je praksa u hrvatskim muzejima i galerijama da se ne predviđa i ne isplaćuje autorski honorar umjetnicima za pravo priopćavanja djela javnosti (u nastavku: naknada za izlaganje). Činjenica da se plaćanje naknada umjetnicima za izlaganje zanemaruje odraz je uvriježene pretpostavke da likovni umjetnici zarađuju… Read More »PREPORUKA KLASTERA ZA LIKOVNO PODRUČJE ZA UVOĐENJE AUTORSKOG HONORARA UMJETNICIMA – NAKNADE ZA IZLAGANJE