Ludbreg – Otvorena izložba Iz ateljea za EU

eu 1

Izložba keramike i stakla IZ ATELJEA ZA EUROPSKU UNIJU otvorena je 15. studenogn u kapelici s.Križa, dvorca Bathyany u Ludbregu

Izložbu je otvorio gradonačelnik Ludbrega gospodin Dubravko Bilić.

Ovom izložbom se najavljuje bogati kulturni adventski program u Ludbregu. Izložba ostaje otvorena do 5. prosinca 2013.

Izlažu slijedeći umjetnici : Jasna Antunović, Vesna Aralica, Vedrana Balković, Štefanija Baranašić, Andrea Bassi, Lidia Boševski, Smiljana Brezovec Meštrić, Ivančica Cvitić Znidarčić, Vera Dajht Kralj, Kornelija Dretar, Nadica Eichhorn, Mate Franin, Vera Gambar Miščević, Viola Grgasović, Đurđica Horvat, Ana Hutinec, Mladen Ivančić, Marinko Jelača, Darija Juras, Željka Korbar, Vera Kovačić, Ivan Kožarić, Petar Križnar, Lidija Maček Stanić, Višnja Markovinović, Veno Medić, Zorka Milley, Marta Milunić, Nataša Ninić, Bruno Paladin, Valerija Polanec, Josip Poljan, Karmen Ptičar, Boris Roce, Hanibal Salvaro, Ljubomir Stahov, Sanja Stani, Irena Škrinjar, Zdenko Šlibar, Marina Tudjina Badurina, Ivančica Vončina i Miro Vuco.

eu 2