Walter William Safar: V U K O V A R

groblje invalid vukovar

VUKOVAR

Svrha ove pjesme nisu pohlepni političari,
I političarke,
Bez duše i ponosa!…
Što se vucaraju kroz život u otmjenim odijelima,
Kao lutke na koncu nečastivog;

Svrha ove pjesme nisu ljudi otrovani pohlepom i vlašću!…
Svrha ove pjesme su ljudi s ponosom i dušom!…
Iz domovine i svijeta,
Koji nikad neće zaboraviti grad heroj,
Hrvatski Vukovar!

Tamo gdje dusi mrtvih heroja,
kliču Sloboda!
Tamo gdje se dusi hrvatskih heroja iz zemlje dižu,
Kao djeca vječne slobode,
Tamo gdje vjetar časni
Bdije nad bijelim križevima,
Uspomene nikad ne umiru!

Vukovar, hrvatski heroju!
Uspravno stoj posred zlaćana polja,
Usred mirisna žita,
Visok kao Sloboda,
Kao Sloboda,
Koja vlada
Prostranim ravnicama!

Ima suza u noći i danu,
Što izbijaju iz sjećanja i traže Pravdu,
Ima ubojica u odorama JNA,
Na crvenoj zvijezdi petokraci,
Sramota će svoje mjesto naći;

Ima političara i političarki,
Koji bi morali plakati od stida i straha,
Ima tišine posvuda, i zaborava, i laži,
I taštine i bezosjećajnosti;

Ima majki u crnini,
Što se glasaju kao opomena zaboravu,
I to je glasnost pravde koja traži krivce!…
Grom istine koji traži munju!
Vječna sjena na prodanoj duši političara!

Svrha ove pjesme nisu ljudi bez sjećanja,
I osjećaja, koji vječno lažu,
Političari lokalni i državni,
I ubojice u odorama JNA,
Već su Majke u vječnoj crnini!…

Svrha ove pjesme je čujni,
I čulni jecaj u dugim noćima,
Majke bez sna i bez smijeha,
Svrha ove pjesme je majčina suza,
Slana suza u zgarištu,
Koja traži sina.

Danas počinje novi dan,
Ja ne zaboravljam Vukovar,
Iako se ponosim na svoju sjenu,
Više se ponosim na tvoje sjene,
Ali najviše se ponosim na tvoje heroje,
I njihove vječne nade!
Vidjeh kako plamte od vatre i vjere,
Ne obazirući se na političare,
Koji iz svojih hladnih odaja zakonima
Udaraju na nadu i vjeru!…
Na ponos i herojstvo!…

Hrvatski gradu heroju,
Kad čuješ ovu pjesmu,
Sjeti se svojih dragih ptica,
Koje nikad nisu bile u krleci,
Sjeti se svoje mile djece,
Čije duše sada kliču s beskrajnih nebeskih visina:
Slava ti Hrvatski heroju!…
Slava ti Vukovar!…
Slava u Slobodi!

©Walter William Safar