Izložba keramike i stakla za EU

Ludbreg

Iz ateljea za Europsku Uniju

Izložba se otvara u petak 15. studenog 2013., u 18:00 sati, u kapelici s. Križa, dvorca Bathyany u Ludbregu. Izložba ostaje otvorena do 5. prosinca 2013.

O izložbi će govoriti gospodin Hanibal Salvaro, član Međunarodne akademije za keramiku. Izložbu će otvoriti gospodin Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega.

Izlažu slijedeći umjetnici: Jasna Antunović, Vesna Aralica, Vedrana Balković, Štefanija Baranašić, Andrea Bassi, Lidia Boševski, Smiljana Brezovec Meštrić, Ivančica Cvitić Znidarčić, Vera Dajht Kralj, Kornelija Dretar, Nadica Eichhorn, Mate Franin, Vera Gambar Miščević, Viola Grgasović, Đurđica Horvat, Ana Hutinec, Mladen Ivančić, Marinko Jelača, Darija Juras, Željka Korbar, Vera Kovačić, Ivan Kožarić, Petar Križnar, Lidija Maček Stanić, Višnja Markovinović, Veno Medić, Zorka Milley, Marta Milunić, Nataša Ninić, Bruno Paladin, Valerija Polanec, Josip Poljan, Karmen Ptičar, Boris Roce, Hanibal Salvaro, Ljubomir Stahov, Sanja Stani, Irena Škrinjar, Zdenko Šlibar, Marina Tudjina Badurina, Ivančica Vončina i Miro Vuco.