February 9, 2019

FEMINIZAM, RODNA IDEOLOGIJA I CRKVENI NAUK Žena u obitelji, društvu i Crkvi

Marijo Volarević S čak šest različitih gledišta – teološkoga, filozofijskoga, povijesnoga, socijalnoga, kulturalnoga i etičko-religioznoga – u novoizišloj se knjizi Marija Volarevića osvjetljava i problematizira položaj žene u društvu i Crkvi. Kronološki rekonstruirajući najvažnija povijesna zbivanja na dva velika i… Read More »FEMINIZAM, RODNA IDEOLOGIJA I CRKVENI NAUK Žena u obitelji, društvu i Crkvi

PAPINO PISMO PAPINSKOJ AKADEMIJI ZA ŽIVOT Ponovno lansirati humanizam života

»Stvar je dublja: u igri je novi odnos sa svijetom. Novi informatički uređaji sve se nametljivije ubacuju u različita područja stvarnosti, uključujući i naše tijelo koje je sve više izloženo dinamikama administracije prema kriterijima tehnoznanosti (tehnokracije). Riječ je o jednom… Read More »PAPINO PISMO PAPINSKOJ AKADEMIJI ZA ŽIVOT Ponovno lansirati humanizam života

Beljak: Zadnji faraon na ovim prostorima bio je Tito i njegovi sljedbenici danas su članovi HDZ-a

Faraoni su bili u Egiptu i zadnji faraon na ovim prostorima bio je Josip Broz Tito i njegovi sljedbenici danas su članovi HDZ-a i imaju takvo mišljenje. Mi smo demokratska stranka, najstarija stranka u Hrvatskoj. Programska glavna skupština Hrvatske seljačke… Read More »Beljak: Zadnji faraon na ovim prostorima bio je Tito i njegovi sljedbenici danas su članovi HDZ-a

Četvrta radionica Radne skupine predsjednice Republike za razvoj identiteta i brenda RH

U Uredu predsjednice Republike Hrvatske održana je četvrta radionica Radne skupine predsjednice Republike za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske, na kojoj je nastavljen rad i rasprava o brendingu i dostupnim modelima za razvoj brenda nacije/države radi pripreme cjelovitog modela… Read More »Četvrta radionica Radne skupine predsjednice Republike za razvoj identiteta i brenda RH