Kronični bolovi najčešći razlog uzimanja medicinske marihuane

Gotovo dvije trećine pacijenata u SAD-u, koji koriste marihuanu u medicinske svrhe, to čini u okviru liječenja kroničnih bolova, pokazalo je novo istraživanje.

Hina