Ivo Kličinović

Izložba akademskog slikara Ive Kličinovića – ŠETNJA KROZ SAN

Ivo Kličinovič kontinuirano u svom ustrajnom radu istražuje istodobno i motiv ali i mogućnosti kolora Akademski slikar Ivo Kličinović, Bračanin, krajem kolovoza ove godine predstavlja s novom samostalnom izložbom ŠETNJA KROZ SAN, petnaestom po redu, u hotelu Pastura, u Postirama na otoku Braču. Riječ je o slikama srednjeg i većeg… Read More »Izložba akademskog slikara Ive Kličinovića – ŠETNJA KROZ SAN

Nefigurativni svijet Ive Kličinovića

Akademski slikar Ivo Kličinović, Bračanin, poznat je ponajprije po sjajnom ciklusu ulja na platnu, različitih formata, posvećenih moru, posebice valu, valovima, ali i arkadijskom miru otoka, premreženih maslinicima, vinogradima Nedavno je predstavio novi set slika, posve drugačije orijentacije, riječ je o nefigurativnom svijetu, kombinaciji apstrakcija i instalacija, vrlo zanimljivoj i… Read More »Nefigurativni svijet Ive Kličinovića

More kao vječni motiv

Naravno, reći će mnogi, sasvim je prirodno i logično što jedan slikar s otoka, u ovom slučaju akademski slikar s Brača, Ivo Kličinović kontinuirano slika more, bilježi mnogobrojnost lica pučine, obale, krune valova, prskajućih milijuna kapljica što svjetlucaju prkosno Svakako, more je iznimno čest motiv, tema, izazov, mnogim umjetnicima pa… Read More »More kao vječni motiv

POGLED KROZ VALOVE Ive Kličinovića

Slikar Ivo Kličinović, s otoka Brača, vrlo aktivni umjetnik, sredinom srpnja ove godine predstavlja se s novim ciklusom slika, ulja na platnu, srednjeg formata u galeriji crkve. sv. Ante u Postirama posvećenog moru, nepotrošivom, vječnom motivu Morski krajolici Ive Kličinovića najčešće donose na platnima raznolika lica morskih mijena, ljutnju, bijes,… Read More »POGLED KROZ VALOVE Ive Kličinovića