More kao vječni motiv

Naravno, reći će mnogi, sasvim je prirodno i logično što jedan slikar s otoka, u ovom slučaju akademski slikar s Brača, Ivo Kličinović kontinuirano slika more, bilježi mnogobrojnost lica pučine, obale, krune valova, prskajućih milijuna kapljica što svjetlucaju prkosno

Svakako, more je iznimno čest motiv, tema, izazov, mnogim umjetnicima pa tako i onima koji žive u njegovoj neposrednoj blizini, kao i vrsni hrvatski umjetnik, slikar Ivo Kličinović .

Kličinović je u svojem ciklusu posvećenom moru dosegao znantne visine, posebice u portretiranju vala ili valova, koji se ili pomalo pomiču, valjaju ili su žešći, opakiji, brži, bjesniji, slikajući čudesnu plavet, tu praiskonsku moć i privlačnost mora.

Na njegovom slikama more živi ili spava , ponekad u igri sa silnim vjetrovima želi se domoći neba, hrve se s kamenitom obalom, sudara se planinama koji se izdižu iznad njega, što ono baš i ne trpi, pa ni ovu buru koja se strmoglavljuje na njega između uzdignutih visova.

I kada spava more pokazuje svoju nemjerljivu moć, istodobno nudeći svoja široka i mirna leđa za plov oko svijeta i neka se moreplovci ništa ne boje jer to su samo priče i izmišljotine o njegovom bijesu, ono je gotovo uvijek ovako umilno i pokorno, gotovo uvijek…

Kličinovićev ciklus morskih krajobraza potvrđuje tezu o nepotrošivosti motiva, reklo bi se da je privlačnost istih svakim danom sve veća.

Kličinović kao čovjek s mora izvrsno osjeća jedva vidljive titraje mora, valova i s posebnom pažnjom i senzibilitetom prenosi ih na platno, dočaravajući nam neopisivu ljepotu.

Ivo Kličinović zacijelo je jedan od najboljih portretista mora u nas, njegovi su morski motivi vrlo osebujni.

Već dugo u nas, nitko kao Kličinović nije s toliko ljubavi slikao more, živo more.

Miroslav Pelikan