Skip to content

Nefigurativni svijet Ive Kličinovića

Akademski slikar Ivo Kličinović, Bračanin, poznat je ponajprije po sjajnom ciklusu ulja na platnu, različitih formata, posvećenih moru, posebice valu, valovima, ali i arkadijskom miru otoka, premreženih maslinicima, vinogradima

Nedavno je predstavio novi set slika, posve drugačije orijentacije, riječ je o nefigurativnom svijetu, kombinaciji apstrakcija i instalacija, vrlo zanimljivoj i izazovnoj produkciji, rezultatu komparativnog , ozbiljnog slikarskog istraživanja.

Na njegovim novim slikama dominiraju apstraktni motivi, detalji boja ili oblika, mada možemo nazrijeti i valove i ljudske figure i krhotine školjaka, izrazitu plavu boju i uže što presijeca sliku ili je savijeno ispred, ispod nje ili je uklopljeno u kompoziciju.

Ta slikareva igra s užetom pridaje sliku karakter instalacije.

Kolor je nježniji, lagan, prozračan, ovdje nema one teške tamne prijeteće plave boje uznemirenog mora, ova plava boja je suptilna i odmjerena, kao da potječe iz nutrine posve drugog čovjeka.

Sve slike novog nefigurativnog ciklusa obilježava polagani, jedva primjetljivi ritam gibanja, kako vertikalno, u dubinu slike,tako i horizontalno, s lijeve na desnu stranu i obrnuto.

Kličinovićevi oblici se lagano njišu, u ritmu opuštenog ljudskog disanja u tajanstvenim svijetovima onostranog, izrazite simbolike.

Pojedine slike odaju dojam matematičke jednadžbe, pretvorene bojom i linijom u plohe i oblike.

Svakako, novi je ciklus apstrakcija Ive Kličinović iznenađenje, ali svakako vrlo ugodno i nadahnjujuće.

Miroslav Pelikan

See also  Ivo Kličinović – Na valovima tišine