September 19, 2013

Victoire de Samothrace

Nika od Samotrake na liftingu

Jedna od atrakcija najpoznatijeg europskog muzeja, čuvenog pariškog “Le Louvre”, ogromna statua Nike od Samotrake/Victoire de Samothrace/, otišla je na dugo pripremanu restauraciju. Do idućeg ljeta će se čistiti, proučavati i modelirati. Čuveni kip kojim se slavni muzej ponosi, uz Jocondu i Milosku Veneru je kao i ona, stalno tražen od strane grčkog Ministarstva za… Read More »Nika od Samotrake na liftingu