September 23, 2014

suica

Primarni nacionalni interes je osnivanje RTV kanala na hrvatskom jeziku u BiH

Zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica sudjelovala putem video poruke iz Bruxellesa na okruglom stolu pod naslovom „Televizijski kanal na hrvatskom jeziku kao dio javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini – fikcija ili stvarnost?”, održanom na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta… Read More »Primarni nacionalni interes je osnivanje RTV kanala na hrvatskom jeziku u BiH