August 2, 2014

krk

Izložba povijesnih razglednica Miau, miau – što sam ja radila u Prvom svjetskom ratu

U krčkoj Galeriji Decumanus, između 01. i 12. kolovoza 2014. godine, može se razgledati jedinstvena zbirka povijesnih razglednica, i to kao izložbeni dio programa kojim Centar za kulturu Grada Krka obilježava stogodišnjicu Prvog svjetskog rata. Naime, svečanim koncertnim programom u… Read More »Izložba povijesnih razglednica Miau, miau – što sam ja radila u Prvom svjetskom ratu