Skip to content

December 16, 2018

Mladen Žunjić (2)

U potrazi za magičnim krugom

Slikar Mladen Žunjić iz Zagreba, pripadnik je skupine najmarljivijih likovnih djelatnika na suvremenoj umjetničkoj sceni. Kontinuirano istraživanje složenosti pojedinih motiva i raznovrsnih kolorističkih mogućnosti, omogućuje autoru primarno kvalitetetan uvid u ostvareno i dosegnuto, posebice kada je riječ o dijelu opusa velikih formata u kombinaciji ulja i akrila. Kada govorimo o motivima koji su privlačni Mladenu Žunjiću, možda bi bilo preciznije reći kako je u središtu… Read More »U potrazi za magičnim krugom