Skip to content

June 5, 2018

postkongresni dio za mlade

Jubilarni Kongres Svjetskog saveza liječnika katolika u svjetlu mladosti

Proteklih dana je u Zagrebu održan 25. jubilarni kongres Svjetskog saveza liječnika katolika (FIAMC-a). Obzirom da se Kongresi održavaju od 1935. godine, ovo je bila velika čast za Hrvatsku da po prvi puta preuzme ulogu domaćina Kongresa FIAMC-a i to na inicijativu Hrvatskog katoličkog liječničkog društva na čelu s prof.dr.sc. Anom Planinc Peraicom, predsjednicom HKLD-a te prof. dr.sc. Jasenkom Markeljević koja je predstavnica HKLD-a u… Read More »Jubilarni Kongres Svjetskog saveza liječnika katolika u svjetlu mladosti