January 26, 2017

MA48

Buvljak bečkog poduzeća za zbrinjavane otpada – U tijeku rasprodaja zimske sportske opreme

Bečka gradska uprava želi osvijestiti građane da stvari koje više ne trebaju ne moraju nužno završiti u smeću, nego da mogu poslužiti drugima. Prihodom od prodaje financiraju se različiti socijalni projekti, azili za nezbrinute životinje i sl U Beču se iskoristive stare stvari poput namještaja, elektronskih uređaja, odjeće, knjiga i posuđa već godinama odlažu na… Read More »Buvljak bečkog poduzeća za zbrinjavane otpada – U tijeku rasprodaja zimske sportske opreme