July 22, 2014

alma orlic 9

Hrvatski pacijenti imaju sva zakonska prava na zdravstvenu zaštitu u EU

Predstavnici Ministarstva zdravlja (MZ) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) održali su danas sastanak na kojem su proučeni zahtjevi Europske komisije (EK) za dostavom očitovanja o preuzimanju odredbi Direktive 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, stoji u priopćenju. EK je svojim dopisom zatražila očitovanje o načinu na koji su pojedine mjere kojima se omogućava korištenje prekogranične zdravstvene zaštite u skladu s… Read More »Hrvatski pacijenti imaju sva zakonska prava na zdravstvenu zaštitu u EU