Hrvatski pacijenti imaju sva zakonska prava na zdravstvenu zaštitu u EU

Predstavnici Ministarstva zdravlja (MZ) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) održali su danas sastanak na kojem su proučeni zahtjevi Europske komisije (EK) za dostavom očitovanja o preuzimanju odredbi Direktive 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti, stoji u priopćenju.

EK je svojim dopisom zatražila očitovanje o načinu na koji su pojedine mjere kojima se omogućava korištenje prekogranične zdravstvene zaštite u skladu s odredbama spomenute Direktive provedene u Republici Hrvatskoj. Nije točno da je EK prijetila Hrvatskoj bilo kakvim sankcijama kao što su to neki mediji pokušali insinuirati.

Utvrđeno je da su odredbe Direktive u cijelosti prenesene u hrvatsko zakonodavstvo, te će o tome detaljno očitovanje od strane MZ biti upućeno EK, putem Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP).

Odredbe Direktive detaljno su prenesene u hrvatsko zakonodavstvo, i to u Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite te u Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept.

Time je svim hrvatskim osiguranicima omogućeno da od 25.listopada 2013. godine zdravstvenu zaštitu koriste i u drugim državama članicama EU u skladu s odredbama Direktive. Hrvatski osiguranici mogu u drugoj državi članici EU koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i kod privatnih pružatelja zdravstvenih usluga, a bez prethodnog odobrenja HZZO-a.

Za određene vrste zdravstvene zaštite odobrenje HZZO-a je još uvijek potrebno (u slučajevima kada liječenje uključuje smještaj osigurane osobe u bolnici preko noći ili uporabu visokospecijalizirane i skupe medicinske infrastrukture ili medicinske opreme).

U skladu s odredbama Direktive, osiguranik cjelokupan trošak liječenja u drugoj državi EU podmiruje osobno zdravstvenoj ustanovi koju je sam izabrao. Po povratku u Hrvatsku može od HZZO-a ostvariti povrat troškova ali najviše u visini hrvatske cijene za istovrsnu uslugu. Ujedno ne ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza niti na popratne troškove. Moguće je da se s obzirom na sve navedeno za sada vrlo mali broj osiguranika odlučio na ovu opciju.

alma orlic 9
Alma Orlić