Safar: Nove ljude hitno!

Akademija Art

Da, novi ljudi će stvoriti humane i pravedne zakone koji će potpuno uništiti ove parazite i krpelje, u neku ruku biti će to deratizacija političkog i poslovnog prostora u Hrvatskoj […]