Skip to content

January 12, 2014

DiM6 klein

Vlado Franjević: NASTAVAK KREATIVNOG SVAŠTARENJA

Vlado Franjević: DNEVNIK IZ MUZEJA (6) Jutros nisam otišao na casting za statista ili manju ulogu u jednom švicarskom filmu koji će se početi snimati u veljači. A baš sam to imao u planu. Režiser filma će biti Kuno Bont kojeg osobno poznam. Casting se održavao danas između 9.00 i 12.00 sati u malom teatru fabriggli u Buchsu. Na drugoj strani obale Rajne. Gledajući s… Read More »Vlado Franjević: NASTAVAK KREATIVNOG SVAŠTARENJA