December 12, 2013

min kult natjecaj

Ministarstvo kulture RH: otvoreni Natječaji programa Kreativna Europa

Nove mogućnosti europske kulturne suradnje Priliku za sudjelovanje u novom programu Europske komisije Kreativna Europa dobit će više od 2 000 kina, 800 filmova, 4 500 književnih djela i više od 250 000 umjetnika i kulturnih djelatnika. Prilika je to za sudjelovanje u novom programu Europske komisije Kreativna Europa – ističu u Ministarstvu kulture RH. Taj program ima proračun veći od 2,4 milijarde eura, a… Read More »Ministarstvo kulture RH: otvoreni Natječaji programa Kreativna Europa