Marko Jovanovac

Slikovnica je prva knjiga s kojom se dijete susreće – Priča za učenje pozitivnih stavova

Slušajući priče iz slikovnica od najranije dobi djeca stvaraju podlogu za savladavanje preostalih vještina, a to su govorenje, čitanje i pisanje. Slikovnica je prva i najvažnija knjiga u životu djece. Ona ih uči o svijetu, odgaja ih i daje osnovne… Read More »Slikovnica je prva knjiga s kojom se dijete susreće – Priča za učenje pozitivnih stavova