October 5, 2014

lobor 2

Bilosnićevi mediteranski putopisi u Zagorju

U Društvenom domu u Loboru, na završnici 8. Dana Franje Horvata Kiša predstavljena knjiga putopisa Tomislava Marijana Bilosnića Joža Skok, T.M. Bilosnić i Ivo Kalinski U Društvenom domu u Loboru, na završnici 8. Dana Franje Horvata Kiša, književne manifestacija koju organizira Udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općina Lobor, u suradnji s… Read More »Bilosnićevi mediteranski putopisi u Zagorju

Mesnička taxi 1

Mesnička kao luna park

Mora li Mesnička ulica (a sutra možda i cijeli Gornji grad) izgledati kao luna park? Kažu kako je put do pakla popločan najboljim namjerama. Eto neko je želio staru Mesničku urediti da bude još ljepša i starija nego što je bila i dobili smo pomalo smješan luna park sa treperavim svjetlima umjesto s pješačkim trotoarima.… Read More »Mesnička kao luna park

bundeve tov arnik

Bundeva u Tovarniku od 630 kilograma

Tovarnik – U organizaciji Lokalne akcijske grupe Srijem, Udruge voćara „Rujan” iz Tovarnika, Općine Tovarnik i Vukovarsko-srijemske županije održan je deveti Festival voćnih rakija, likera, pekmeza i peta Međunarodna izložba bundeva i tikvica. Najveću bundevu je uzgojio Tomislav Đurđević iz Viškovaca kod Đakova koji u svom vrtu ima 50 raznih vrsta, preko 100 bundeva i… Read More »Bundeva u Tovarniku od 630 kilograma