Skip to content

April 27, 2014

huston carr inama franjevic

Franjevićevi SPIRALNI KANALI – Internacionalno umreženje

S lijeva na desno: Jonathan Huston, Jennifer Carr, dr. Johannes Inama i Vlado Franjević Portal Akademija-Art.hr kao niti jedno drugo informativno glasilo u Hrvatskoj prati i podržava internacionalni, interdisciplinarni rad u procesu SPIRALNI KANALI Vlade Franjevića. Isti već traje punu dekadu, a u mreži zamalja u kojima je Franjević sa suradnicima i partnerima iz cijelog svijeta realizirao Spiralne Kanale našlo se osam evropskih država, a… Read More »Franjevićevi SPIRALNI KANALI – Internacionalno umreženje