October 20, 2013

zena 1

Tajne uspješnih žena

Fokusiraju se na idući korak, ne na krajnji rezultat Nikada nećete postići svoj cilj ako dopustite da vas koraci do cilja obeshrabre. Cilj trebate doživljavati kao niz koraka koje je potrebno napraviti. Svakom koraku se morate posebno posvetiti i to treba biti vaš trenutni cilj, koji vas vodi dugoročnom cilju. Fokusirajte se na to da… Read More »Tajne uspješnih žena

namirnice

Namirnice za hipoglikemiju

Hipoglikemija je naziv za prenisku razinu glukoze u krvi, nižu od 4 mmol/L, koja može ugroziti život Hipoglikemija se najčešće javlja kod osoba koje pate od dijabetesa i uzimaju inzulin, ali se može javiti i kod potpuno zdravih osoba. Najčešći uzročnici hipoglikemije je preskakanje obroka, manjak unesenih kalorija, previsoka razina inzulina u tijelu i previše… Read More »Namirnice za hipoglikemiju