U HAZU: Komemorativni sastanak za akademika Ivu Padovana