Narodni muzej Zadar – najava dijela planiranog programa