Izložba Marijana Glavnika i Ivana Marekovića: Pijevci i aktovi

marekovic

Izložba Marijana Glavnika i Ivana Marekovića: Pijevci i aktovi

Marijan Glavnik je rođen 1950. godine u Virju. Akademiju likovnih umjetnosti završava u Zagrebu (1976.). prvi mu je profesor Želimir Janeš, a potom Ivan Sabolić, kod kojega polazi i Majstorsku radionicu. Autor je Križnog puta za crkvu Sv. Josipa Radnika u Galdovu i Sv. Mihaela u Crncu kraj Siska te samostanu Sv. Frane u Splitu, a… Read More »Izložba Marijana Glavnika i Ivana Marekovića: Pijevci i aktovi