Izložba Marijana Glavnika i Ivana Marekovića: Pijevci i aktovi

marekovic

Marijan Glavnik je rođen 1950. godine u Virju. Akademiju likovnih umjetnosti završava u Zagrebu (1976.). prvi mu je profesor Želimir Janeš, a potom Ivan Sabolić, kod kojega polazi i Majstorsku radionicu. Autor je Križnog puta za crkvu Sv. Josipa Radnika u Galdovu i Sv. Mihaela u Crncu kraj Siska te samostanu Sv. Frane u Splitu, a vitraja, oltara i oltarnog reljefa za samostan Sestara Dominikanki u Virju. Javne skulpture postavljene su mu u Đurđevcu (Pijetao, 1981.), Petrinji (Spomenik palim petrinjskim braniteljima, 1997.), sisačkom Brzaju (Poljubac, 1987.) i groblju Viktorovac (Križ poginulim hrvatskim braniteljima, 2004.) te njemačkom gradu Heidenheimu (Sisačka šiklja, 2006.). Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.

Ivica Ivan Mareković rođen je 1954. u Selima, pokraj Siska. Završava Likovnu akademiju u Zagrebu 1980.god. u klasi prof. Vasilija Jordana. Od 1988. godine prelazi u samostalne umjetnike i od tada izlaže na više od pedeset samostalnih i isto toliko skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. O njegovom dosadašnjem impresivnom radu izdana je monografija.