March 18, 2013

Helleborus croaticus

Dr. Drago Štambuk, veleposlanik i pjesnik

Ususret proljeću, poklanjamo dvije prekrasne pjesme dr.Drage Štambuka, veleposlanika  i pjesnikaKako je on predstavio naš Kukurijek 2008. Japancima “Božićna ruža“ japanski je naziv za kukurijek (latinski Helleborus), cvijet iznimno popularan u ovoj azijskoj zemlji. Prirodno stanište primitivnih vrsta kukurijeka je na padinama na kojima rastu bjelogorična stabla, u šumarcima s niskim raslinjem i grmljem, kao… Read More »Dr. Drago Štambuk, veleposlanik i pjesnik