Skip to content

August 18, 2010

mato gereci

Gereci Mato

Pogledajte galeriju radova! Mato Gereci je rođen je 1957. godine u Garešnici gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1977. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, a 1981. diplomira. Nakon završetka akademije zapošljava se kao profesor likovne kulture u osnovnoj školi. Izlaže od 1981. godine. Do sada je priredio 24 samostalne izložbe i preko 30 skupnih. Od 1981. godine član je HDLU-a. Godine 1990. u… Read More »Gereci Mato