Telefon – čudo Novoga vijeka

telefon

Telefon – čudo Novoga vijeka

Danas se pojam telekomunikacija najviše veže uz telefon. Tek je masovnom uporabom telefona (fiksnih, ali i mobilnih) telekomunikacijska industrija ostvarila svoj najveći poslovni uzlet, a komuniciranje telefonom nametnula kao nezaobilazan način svakodnevnog komuniciranja Prvi telefon u Hrvatskoj zazvonio je 8. siječnja 1881. godine, a u Kutini se pojavio1911. godine. Zbirka varia Kulturno-povijesnog odjela MMK posjeduje… Read More »Telefon – čudo Novoga vijeka