Suradnja HNK Šibenik i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

bird's eye view of town

Suradnja HNK Šibenik i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Zahvaljujući ovoj suradnji, studenti HKS-a imaju priliku steći iskustvo u razvijanju komunikacijskih vještina na područjima odnosa s javnošću i novinarstva te korištenja profesionalnih alata Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku (HNK Šibenik) ove je godine prvi put sklopilo dogovor o suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem (HKS-om) u Zagrebu povodom organizacije Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik. Zahvaljujući toj… Read More »Suradnja HNK Šibenik i Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu