stacionarni pčelar

Franjo Rendulić 7

Domaći med Franje Rendulića – seleći i stacionarni pčelar

Franjo Rendulić znanje i iskustvo u pčelarstvu naslijedio je od oca koji je također bio seleći pčelar, a proizvodi 7 vrsta meda visoke kakvoće “Seleći sam i stacionarni pčelar i pčelarim sa oko 130 selećih i 60 stacionarnih (rezervnih) pčelinjih zajednica. Pčelarim sa AŽ standard košnicama, i sa dva kamiona posjećujem gotovo sve značajnije pčelinje paše… Read More »Domaći med Franje Rendulića – seleći i stacionarni pčelar