Smisao bolesti

Smisao bolesti

Bog u ovakvoj situaciji od nas traži pouzdanje. Ono mu je toliko važno za dozrijevanje našega čovještva da nam ga nimalo ne pojašnjava razumski i logički. Pouzdati se u nj bez objašnjenja i razvidnosti. Neprekidno smo suočeni s bolešću. U… Read More »Smisao bolesti