Potomci žrtava nacizma

Potomci žrtava nacizma lakše do austrijskog državljanstva

Nacionalno vijeće austrijskog parlamenta u rujnu protekle godine jednoglasno je donijelo odluku kojom će se potomcima žrtava nacizma olakšati da postanu austrijski državljani Nova odredba Zakona o državljanstvu omogućava im stjecanje austrijskog državljanstva, a da se pritom ne moraju odreći drugog državljanstva niti priložiti dokaz o prebivalištu na području Austrije. Izmjena i dopuna Zakona stupila… Read More »Potomci žrtava nacizma lakše do austrijskog državljanstva