nestajati

Kada počnu nestajati moralne vrijednosti jednog naroda, uskoro nestaje i taj narod

Veliko je to i frapirajuće pitanje. Pitanje koje sebi može postaviti svatko od nas. Zar je moguće da se u narodima dogodila takva inverzija moralnih vrednota koja može biti pogubna za velike narode i obitelji? Promatrajući svijet oko sebe i ponašanje ljudi, etička načela na kojima počiva ova civilizacija, možemo… Read More »Kada počnu nestajati moralne vrijednosti jednog naroda, uskoro nestaje i taj narod