Miroslav Župančić Žup te đaci Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu sa profesorima koji su se uključili u humanitarnu akciju